top of page

Veneiden katsastukset 2024

Katsastajat suorittavat veneiden katsastuksia 16.5. alkaen. Katsastusmaksu, katso seuratiedotteesta. Sopikaa katsastajan kanssa ajasta puhelimitse etukäteen. Eli avataan vene katsastajalle ja pysytään itse laiturilla. Purjehtijan Vuosikirjan voi tilata suoraan liitosta. Katsastuksen suorittavat seuran valtuuttamat, kurssin käyneet katsastajat, joilla on keskusliittojen myöntämä katsastajalupa.

Katsastajat:

Jarkko Uurasmaa   0400 399 676

Juuso Isola              0400 795 052

Mika Törmälä          040 2173966

Sovi katsastusajoista katsastajien kanssa erikseen.

Katsastusohjeet

Viimeisimmät, voimassaolevat katsastusohjeet voit poimia Suomen Purjehdus ja Veneily-liiton sivuilta tästä linkistä

Veneiden katsastuksesta

Huviveneidenkin katsastuksen perusteena on merilain 8 §, jonka mukaan aluksen tulee merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennettu, varustettu ja, miehitetty, lastattu ja tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaen huomioon kulkuveden laatu ja liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi. Veneilyn kattojärjestöjen määräysten mukaan ainoastaan katsastettuja veneitä voidaan merkitä kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua.

Veneet katsastetaan rakenteensa, varustuksensa ja sallitun purjehdusalueensa mukaisesti neljään eri katsastusluokkaan (avomeri, rannikko, saaristo tai suojaiset vesialueet).

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa. Peruskatsastus on kaksiosainen. Runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa ja katsastuksen loppuosa veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.

Katsastusajat

Vuosikatsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.

Katsastukseen valmistautuminen

Katsastuksesta laaditaan pöytäkirja ja siitä tehdään merkintä venetodistukseen, joka veneenomistajalla on syytä olla esillä katsastusmiehelle esitettäväksi. Katsastukseen valmistautuessa kannattaa varata esille myös edellisen vuoden katsastuksesta saatu katsastuspöytäkirja, josta helpoimmin on tarkistettavissa, mitkä varusteet katsastusmiehelle on esitettävä.

bottom of page